Sizin İçin Sayfa Hazırlanıyor...

MARKA

Marka Konseyi YK Toplantısı

Marka Konseyi: Türkiye'nin Markaları için Çalışıyor

Soldan Sağa: Gülfidan Barış, Dilek Özman, Turgay Adıyaman, Selim Tuncer, Özge Kanat, Bülent Fidan, Güven Borça, Necdet Kara, Tülin ...

Soldan sağa, Gülfidan Barış, Yunus Baran, Dilek Özman, Güven Borça, Necdet Kara, ÖzgeKanat, Tüzün Ak

Marka Konseyi

Soldan sağa, Gülfidan Barış, Yunus Baran, Dilek Özman, Güven Borça, Necdet Kara, ÖzgeKanat,  Tüzün Akyol, Serhan Ok
Kuruluşunda ...